Start  //  O nas  //  Zrealizowane projekty
Zrealizowane projekty

logo mlodziez?Młodzież w działaniu? to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. ?Młodzież w działaniu? wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności.

W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestnictwa w społeczeństwie. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą głównie poprzez dofinansowanie ich projektów, ale również poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.
Cele programu "Młodzież w działaniu":

  • promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
  • rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów,
  • podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży,
  • wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.
  • zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami

Priorytety stałe programu "Młodzież w działaniu":

  • Europejskie obywatelstwo
  • Uczestnictwo młodzieży
  • Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami
  • Różnorodność kulturowa

Akcja 1. Młodzież dla Europy
Działania wspierane przez Akcję 1.:
Akcja 1.1 - Wymiana Młodzieży
Wymiana Młodzieży to wspólne przedsięwzięcie co najmniej dwóch grup młodzieży z krajów europejskich, które umożliwia współpracę w oparciu o zainteresowania uczestników. Wymiana Młodzieży pozwala zdobyć ciekawe doświadczenia związane z pracą w grupie, w międzynarodowym środowisku, poznawaniem innych kultur. Ważnym etapem projektu jest spotkanie uczestników, kiedy to realizowane są wcześniej wypracowane pomysły.

Akcja 1.2 ? Inicjatywy Młodzieżowe
W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy.
Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji
Projekty Akcji 1.3 - Młodzież w Demokracji to nowość w programie "Młodzież w działaniu". Ich celem jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym regionalnym i krajowym oraz promowanie tematyki związanej z demokracją i odpowiedzialnością obywatelską.

 


Jak nas znaleźć?

YMCA - Łódź
ul. Moniuszki 4a
90-111 Łódź,
tel./fax: (42) 630 56 83

mapa ldz

Szybki kontakt mailowy


Przewiń do góry